Therapievormen

Zie hier de verschillende therapievormen die ingezet zouden kunnen worden.

Hypnotherapie

Bij hypnotherapie maken we contact met je onderbewuste. Hier liggen gevoelens, overtuigingen of vergeten gebeurtenissen opgeslagen. Je onderbewuste is altijd bij je. Daardoor verval je altijd weer in herhaaldelijke patronen. Door contact te maken met je onderbewuste krijg je inzicht in je klachten en de herkomst van patronen. Je blijft tijdens de hypnose volledig zelf in controle.

 

We denken bij hypnotherapie vaak aan toneelhypnose, waarbij de hypnotiseur de volledig macht over iemand krijgt. Dit is iets anders dan de hypnotherapie in mijn praktijk. Ik maak gebruik van een geconcentreerde aandacht of focus. We noemen het ook wel trance. In geconcentreerde aandacht kun je contact maken met je onderbewuste. Hypnotherapie geeft je inzicht in je onderbewuste en dat heeft een helende werking.

Regressietherapie

Regressie is een onderdeel van de hypnotherapie en betekent letterlijk: terug kijken in de tijd. Alles wat je meemaakt in je leven ligt opgeslagen in je onderbewuste. In de regressietherapie ga je terug naar de periode van de oorsprong van je probleem of klacht. 

Ik help je ontdekken waar het probleem ontstaan is en wat er nodig is om jouw overtuigingen los te kunnen laten. Als je inziet dat de oplossing die je vroeger hebt bedacht nu niet (meer) helpt, dan ontstaat er een nieuw inzicht. We werken tijdens de regressietherapie samen aan het proces om los te laten, zodat je weer stevig in het huidige leven komt te staan.

Innerlijk kindwerk

Het innerlijk kind is een deel van jezelf. Wanneer je terug denkt aan je kindertijd zullen er herinneringen opkomen en kun je voelen hoe het toen was. Van alle periodes heb je herinneringen. Je draagt ze altijd met je mee.

Een innerlijk kind kan een gekwetst deel zijn. Misschien was je kindertijd niet zo gemakkelijk en had je het gevoel dat je niet welkom was. Misschien voelde je dat het jouw schuld was dat je ouders niet gelukkig waren of was je nooit goed genoeg omdat je op school niet goed presteerde. Het kan zijn dat er thuis niet genoeg ruimte voor je was en dat je snel volwassen moest worden. Er kan van alles gebeurd zijn. 

Door terug te gaan in de tijd kun je opnieuw ervaren wat je als kind hebt ervaren of wat je gemist hebt. Je leert oude situaties begrijpen en wordt je bewust van het innerlijke proces. Zodra je patronen herkend, kun je ze doorbreken. Het ervaren van dat wat was, geeft nieuwe ruimte in het hier en nu.

Systemisch werk

Veel onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in systemen waarin we zijn opgegroeid. We noemen de systemen: gezinnen van herkomst. 

Je neemt van alles mee vanuit die systemen waarin je opgroeit,  zowel bekrachtigende of beperkende patronen. Vaak vanuit loyaliteit. Je kunt denken aan een familiecredo of onuitgesproken regels. Denk ook aan overgedragen emoties. Wanneer een ouder in angst leeft, kan een kind dat feilloos aanvoelen en overnemen. We zijn altijd een deel van de  systemen. 

Gedragingen en patronen kunnen je belemmeren in huidige relaties. Middels een opstelling kijken we naar familiepatronen. Verstikkingen of andere gebeurtenissen in het familiesysteem worden duidelijk. Het geeft inzicht in ieders plek in het gezin en wat voor invloed dit (nu nog) heeft. Je leert verbanden leggen met het heden en herkent beperkingen. 

Systemisch werken is een effectieve techniek die direct zichtbaar en voelbaar wordt op korte en lange termijn.

Delenwerk

Soms beland je in een situatie waarin je jezelf niet begrijpt. Hoe kun je zo met de situatie omgaan? Met delenwerk leer je jouw verschillende persoonlijkheidsdelen beter kennen. Je gaat het gesprek aan met het persoonlijkheidsdeel dat ongewenste verdrag vertoont en het deel wat het gewenste gedrag vertoont. Inzicht in deze verschillende delen maakt dat ze beter kunnen samenwerken.

Delenwerk is een therapie die snel inzicht geeft in complexe cognitieve gedragsproblemen. Je leert verschillende kanten in jezelf herkennen. Je herkent bijvoorbeeld de perfectionist in jou en dat andere deel wat soms niet vooruit te branden is. 

Er achter komen wat het oorspronkelijk positieve doel is van de verschillende delen, de delen erkennen en herkennen geeft nieuwe inzichten. Het zorgt ervoor dat je beter kunt luisteren naar jezelf.  

Rationele Emotieve Therapie

Rationele Emotieve Therapie (RET) is een cognitieve gedragstherapie. Bij RET ligt de nadruk op gedachten en overtuigingen. Negatieve gedachten die je belemmeren in je dagelijks leven.

Het uitgangspunt bij deze therapievorm is dat niet een gebeurtenis, maar de interpretatie van de gebeurtenis. De interpretatie is de  oorzaak van psychische problemen. Samen sporen we irrationele gedachten op. Je leert ze te vervangen door rationele gedachten. Daardoor is het mogelijk om een meer realistische kijk op jezelf en de omgeving te krijgen. 

Assen van verandering

Een coachende techniek die je helpt te veranderen en doelen te behalen. Deze techniek is ontwikkeld door de Amerikaanse cognitief psycholoog en NLP/Neuronsemantiek trainer Michael Hall. Hij ontdekte acht fases bij alle mensen die uit zichzelf een belangrijke, succesvolle verandering in hun leven behaalden.

 

De acht fases in het veranderingsproces:

1. Ergens weg van willen, iets willen vermijden

2. Ergens naartoe willen, iets willen bereiken

3. Inzicht in de gedachten en gevoelens die het ongewenste gedrag sturen

4. Het besluit nemen te veranderen

5. Binnen jezelf nieuwe, effectieve gedachten en gevoelens creëren

6. Nieuw, effectief gedrag ontwikkelen en dit gedrag uitvoeren

7. De behaalde verandering erkennen en waarderen

8. De nieuwe strategie kritisch bekijken en testen om deze te verbeteren.

NLP

Met deze techniek werken we naar persoonlijk groei en verandering. Om de persoon te kunnen zijn wie je wilt zijn en je authentieke zelf te ervaren. NLP coaching gaat over het heractiveren van al aanwezige hulpbronnen in het systeem. Hulpbronnen als zelfvertrouwen, kracht, innerlijke rust of mentale balans.  

Aan de ene kant maken we korte metten met onbewuste blokkades, zoals disfunctionele gedachten, beperkende overtuigingen of negatieve emoties. Aan de andere kant willen we doelen bereiken, zelfvertrouwen vergroten en positieve emoties ontwikkelen. 

Mindfullness in therapie

Mindfullness is een manier om even stil te staan in het huidige moment. Waar sta ik nu? Hoe gaat het met mij? Mindfullness in therapie is ook stil staan. Bewust je lijf voelen. Voelen waar blokkades zitten. En voelen wat je nodig hebt.

Zonder Mindfullness reageren we vaak op de automatische piloot. Mindfullness is open en bewust aanwezig zijn in het moment. Je bent helemaal wakker en kunt zonder (voor)oordelen waarnemen wat er hier-en-nu plaatsvindt. 

Emotioneel lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk (ELW) is gebaseerd op de gedachten dat je als mens altijd in ontwikkeling bent en dat ZIJN je meest wezenlijke eigenschap is in het leven. Wanneer die ontwikkeling stagneert, blokkeert ook je levensstroom. Je open stellen, uiten en aangaan worden vervangen door afsluiten, inhouden en wachten/vermijden. Zo ga je verkrampt door het leven.

ELW is een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte therapie met lichaamsoefeningen en zelfbeschouwing. Het verbetert je mentale en fysieke gezondheid. Psychische spanningen worden lichamelijk beleefd: lichaam en geest beïnvloeden elkaar. 

Met ademhalingsoefeningen, inspannings-, ontladings- en ontspanningsoefeningen maak je contact met je lichaam en opgeslagen spanningen. Je wordt je bewust van de signalen van je lichaam en de emoties die hieraan gekoppeld zijn. De energie kan weer gaan stromen. 

Harichsterdijk 54 - 8571 RM Harich 

Tel: 0613717537 - Mail: info@roots-psychodynamischetherapie.nl

2019 - door Davey Moons, Start je Praktijk​